RODO – Villa Tatrzańska

KMK CATERING
MICHAŁ ZIELIŃSKI
ul. Wiszniewskiego 1/26
85-796 Bydgoszcz

logo-zl

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2018r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (dalej zwane RODO) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez firmę KMK CATERING Michał Zieliński z siedzibą w Bydgoszczy (zwaną dalej KMK) Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma KMK, właściciel restauracji Villa Tatrzańska przy ul. Pelplińskiej 13 w Bydgoszcz , tel. 0048-733-437-700, e-mail.: recepcja@villatatrzanska.pl
 2. Administrator staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wszelkie sprawy dotyczące przysługujących praw w odniesieniu do RODO należy kierować pod adres e-mail recepcja@villatatrzanska.pl
 3. KMK przetwarza dane w następujących celach:

– realizacji i wypełnienia obowiązków ze względu na zawarte umowy z KMK (podstawa prawna art.6 ust. 1 lit.c RODO)

– dochodzenia należności (podstawa prawna art.6 ust. 1 lit.f RODO)

–  wewnętrznych celów administracyjnych KMK, w szczególności zestawień i raportowania (podstawa prawna art.6 ust. 1 lit.f RODO)

– ewentualnej korespondencji (podstawa prawna art.6 ust. 1 lit.a RODO)

– wypełnienia obowiązków podatkowo- rozliczeniowych (podstawa prawna art.6 ust 1lit. c RODO)

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom:

– Ministerstwu Finansów

– Organom Ścigania i dochodzenia

– innym podmiotom, upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia               realizacji umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 2. W związku z przetwarzaniem przez KMK Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

-prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,

– prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO

– prawo do usunięcia danych na podstawie art.17 RODO

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych art. 18 RODO

–  prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO

– prawo do wzniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.21 RODO

 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO tj. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 2. W Przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KMK Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 3. Zakres, w jakim przetwarzane są Pani/Pana dane pozwala KMK na zawarcie i wykonanie umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zwarcia i realizacji umowy z firmą KMK(Villa Tatrzańska)
Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *